ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΜΟΔΑΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ-ΓΑΜΟΥ-ΒΑΠΤΙΣΗΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΜΟΝΤΕΛΩΝ-E-SHOP-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-GEORGE-DIMOPOUL

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΜΟΔΑΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ-ΓΑΜΟΥ-ΒΑΠΤΙΣΗΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΜΟΝΤΕΛΩΝ-E-SHOP-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-GEORGE-DIMOPOUL

RED TREE Corporate Photoshoot

RED TREE is a group of friends who got together in 2017 to mould their training and professional expertise in a new, integrative approach. Three personalities, three life stories, three approaches to human empowerment: a unique experience in building resilience and flexibility.

"We work with you as individuals, groups and organisations. We believe that you have what it takes to develop and evolve. Together, we explore, awaken and mobilise your internal resources. The results of our joint work are put to the test every day, at home, at work, wherever life takes you. We are RED TREE".


GEORGE DIMOPOULOS PHOTOGRAPHY © 2018